Privātuma politika

Vispārīgā datu aizsardzības regula un vomFass privātuma politika


Personas datu pārzinis ir SIA Top performance (adrese Stabu iela 91-14, Rīga LV-1011, Latvija, reģistrācijas numurs 40203259793, e-pasts: info@vomfass.lv).


1. No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula - GDPR (Regula (ES) 2016/679), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei..

2. Datu pārzinis personas datus vāc no personām, kas vēlas reģistrēties par pastāvīgajiem klientiem vomFASS interneta veikalā (turpmāk: Interneta veikals) (turpmāk: Klients), kuri iesniedz pieteikumu, tajā apstiprinot savu piekrišanu reģistrēšanās par pastāvīgo klientu noteikumiem.
3. Datu pārzinis Interneta veikalā vāc arī pircēju, kuri nav reģistrējušies kā pastāvīgie klienti, ievadītos personas datus apjomā, kāds ir nepieciešams līguma izpildei. Datu pārzinis nosūta personas datus pārvadājuma pakalpojumu sniedzošajam uzņēmumam, lai piegādātu preci.
4. Datu pārzinis vāc šādus personas datus: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preces piegādes adrese un pirkumu vēsture. Visi personas dati, kurus datu pārzinis ir uzzinājis, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.
5. Personas dati tiek vākti, kā arī tie tiek apstrādāti šādiem mērķiem: līguma izpildei, preces nosūtīšanai klientam, pirkuma analīžu veikšanai, pastāvīgo klientu programmas apkalpošanai, t. sk. atlaižu nodrošināšanai un mārketinga vēstījumu nosūtīšanai.
6. Datu pārzinis nepublisko uzzinātos datus trešajām personām, izņemot juridiskām personām - pilnvarotiem apstrādātājiem ar nosacījumu, ka ar šo apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru pilnvarotajam apstrādātājam ir pienākums saglabāt apstrādājamo personas datu konfidencialitāti un nodrošināt personas datu aizsardzību atbilstoši likumā minētajām prasībām. Šādi pilnvarotie apstrādātāji ir līgumiskie sadarbības partneri, piemēram, maksājumu risinājumu, transporta pakalpojumu, SMS pakalpojumu, E-pasta pakalpojumu un servera izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā, taču ne tikai: Shopify, DPD Latvija, Omniva.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS


7. Datu pārzinis veic atbilstošos fiziskos, organizatoriskos un informāciju tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazušanu, grozīšanu vai neatļautu piekļuvi un publiskošanu. Piekļuve datu grozīšanai un apstrādei ir tikai īpaši pilnvarotām personām.
8. Datu pārzinis var sūtīt Klientam jaunumus un piedāvājumus uz klienta e-pasta adresi vai ar SMS starpniecību tikai tādā gadījumā, ja klients tam ir iepriekš piekritis. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, atsakoties (opt-out) no jaunumu saņemšanas, izmantojot atbilstošu saiti, kas ir katrā jaunumu sūtījumā vai SMS ziņā.
9. Personas dati tiek uzglabāti 5 gadus no pēdējā darījuma, kā arī, dzēšot personas datus, tiek anonimizēta pirkumu vēsture. Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek uzglabāti septiņus gadus.
10. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei pastāvīgo klientu programmas ietvaros un pieprasīt savu datu dzēšanu. No datu dzēšanas brīža datu pārzinis nevar piedāvāt Klientam ar dalību saistītas atlaides datu pārziņa interneta veikalā. Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā datu pārzinim ir tiesības uzglabāt personas datus līdz prasījuma izpildei vai noilguma termiņa beigām.
11. Ar klienta personas datu apstrādi saistītas informācijas izsniegšanas, labošanas, datu pārnešanas vai dzēšanas pieteikumus var iesniegt rakstiskā formā un Klienta vai digitāli parakstītus uz e-pasta adresi info@vomfass.lv 
12. Ja Klients uzskata, ka, apstrādājot personas datus, ir pārkāptas viņa tiesības, Klientam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības Inspekcijā un tiesā.

 

Kā pārvaldīt vai atspējot sīkfailus pārlūkprogrammā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vomFass šobrīd neizmanto tehniskus risinājumus, kas nodrošina iespēju reaģēt uz jūsu pārlūkprogrammas signāliem Do Not Track (Neizsekot). Turklāt, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Cookie Settings (Sīkfailu iestatījumi), jūs varat jebkurā laikā pārvaldīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pārlūkprogrammā iestatījumu izmantošana var nebūt tik vienkārša kā mūsu tīmekļa vietnes sīkfailu iestatījumiem. Ja jūs vienkārši atspējosit savā pārlūkprogrammā visus sīkfailus vai visus mūsu sīkfailus, iespējams, noteiktas mūsu tīmekļa vietnes sadaļas vai funkcijas nedarbosies, jo jūsu pārlūkprogramma neļaus iestatīt sīkfailus, kas ir funkcionāli nepieciešami. Tāpēc ieteicams izmantot mūsu tīmekļa vietnes sīkfailu iestatījumus, nevis atspējot pārlūkprogrammā visus sīkfailus. 

Papildinformācija par sīkfailu iestatījumu atspējošanu vai pārvaldīšanu jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā ir pieejama sarakstā tālāk.